Wygrane sprawy

Skuteczna firma windykacyjna? Odszkodowanie za wypadek w pracy lub komunikacyjny? W Poznaniu biuro Merces oferuje sprawdzone rozwiązania klientom z całej Polski.

Poniżej przedstawiamy informacje na temat wybranych wygranych spraw.

Nasza Kancelaria prowadziła negocjacje w imieniu matki nieletniego, poszkodowanego na skutek błędu medycznego (nierozpoznania skrętu jądra skutkujące utratą jądra). Na podstawie podpisanej ugody przedsądowej uzyskano 110.000,00 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

Ustalenie zabezpieczenia w procesie medycznym (lipiec 2015)

W lipcu 2015 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń na rzecz naszych klientów na czas trwania procesu. Postanowienia dotyczą dwóch spraw, jedna z nich prowadzona jest w imieniu małoletniego powoda. Zabezpieczenie roszczeń oznacza, że już w czasie trwania procesu, a nie dopiero po zakończeniu postępowania sądowego, określone kwoty pieniężne będą wypłacane na rzecz naszych klientów.

Pierwsza sprawa dotyczy nierozpoznania u małoletniego meningokokowego zapalenia opon mózgowych. Wskutek błędnej diagnozy, a także błędnego leczenia u powoda wystąpiła obustronna głuchota, afazja, apatia, epilepsja, wykryto także zmiany niedokrwienne mózgu. Sąd zobowiązał pozwanych na czas trwania procesu do zapłaty in solidum kwoty 1.000,00 zł/miesiąc tytułem renty.

W drugiej sprawie mamy do czynienia z dochodzeniem od pracodawcy zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za krzywdę wywołaną wypadkiem przy pracy. W konsekwencji wypadku powód doznał 100 % uszczerbku na zdrowiu, uznano całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Postanowieniem sadu roszczenia powoda na czas trwania procesu zostały zabezpieczone poprzez zobowiązanie strony pozwanej do wypłaty renty w kwocie 1.000,00 zł.

Uzyskane środki finansowe umożliwią naszym klientom pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji na cały czas trwania procesu.

Ugoda z towarzystwem ubezpieczeń w sprawie wypłaty zadośćuczynienia (kwiecień 2015)

Nasza kancelaria reprezentowała klientkę w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeń w sprawie przyznania zadośćuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym. Na podstawie podpisanej ugody klientka otrzymała zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 30 000,00 zł.

Wypłata odszkodowania za wypadek przy pracy (luty 2015)

Klient kancelarii w wyniku wypadku przy pracy doznał 100% uszczerbku na zdrowiu. Prowadzone przez kancelarię negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym zakończone zostały wypłatą na rzecz klienta świadczenia za szkodę osobową w postaci zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie w łącznej w kwocie 100 000,00 zł. Na drodze postępowania sądowego prowadzane jest przez biuro Merces powództwo przeciwko pracodawcy o wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za krzywdę wywołaną wypadkiem przy pracy.

Ich sprawy już wygraliśmy. Twoja może być kolejna! W Poznaniu – skuteczna windykacja, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny lub w pracy to nasza specjalność. Zgłoś szkodę już dziś.