Wygrane sprawy

Skuteczna firma windykacyjna? Odszkodowanie za wypadek w pracy lub komunikacyjny? W Poznaniu biuro Merces oferuje sprawdzone rozwiązania klientom z całej Polski. Poniżej przedstawiamy informacje na temat wybranych wygranych spraw.

Nasza Kancelaria prowadziła negocjacje w imieniu matki nieletniego, poszkodowanego na skutek błędu medycznego (nierozpoznania skrętu jądra skutkujące utratą jądra). Na podstawie podpisanej ugody przedsądowej uzyskano 110.000,00 zł zadośćuczynienia i odszkodowania.

Ustalenie zabezpieczenia w procesie medycznym (lipiec 2015)

W lipcu 2015 roku Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia roszczeń na rzecz naszych klientów na czas trwania procesu. Postanowienia dotyczą dwóch spraw, jedna z nich prowadzona jest w imieniu małoletniego powoda. Zabezpieczenie roszczeń oznacza, że już w czasie trwania procesu, a nie dopiero po zakończeniu postępowania sądowego, określone kwoty pieniężne będą wypłacane na rzecz naszych klientów.

Pierwsza sprawa dotyczy nierozpoznania u małoletniego meningokokowego zapalenia opon mózgowych. Wskutek błędnej diagnozy, a także błędnego leczenia u powoda wystąpiła obustronna głuchota, afazja, apatia, epilepsja, wykryto także zmiany niedokrwienne mózgu. Sąd zobowiązał pozwanych na czas trwania procesu do zapłaty in solidum kwoty 1.000,00 zł/miesiąc tytułem renty. W drugiej sprawie mamy do czynienia z dochodzeniem od pracodawcy zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za krzywdę wywołaną wypadkiem przy pracy. W konsekwencji wypadku powód doznał 100 % uszczerbku na zdrowiu, uznano całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji. Postanowieniem sadu roszczenia powoda na czas trwania procesu zostały zabezpieczone poprzez zobowiązanie strony pozwanej do wypłaty renty w kwocie 1.000,00 zł. Uzyskane środki finansowe umożliwią naszym klientom pokrycie kosztów leczenia i rehabilitacji na cały czas trwania procesu.

Ugoda z towarzystwem ubezpieczeń w sprawie wypłaty zadośćuczynienia (kwiecień 2015)

Nasza kancelaria reprezentowała klientkę w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeń w sprawie przyznania zadośćuczynienia za śmierć ojca w wypadku komunikacyjnym. Na podstawie podpisanej ugody klientka otrzymała zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości 30 000,00 zł.

Wypłata odszkodowania za wypadek przy pracy (luty 2015)

Klient kancelarii w wyniku wypadku przy pracy doznał 100% uszczerbku na zdrowiu. Prowadzone przez kancelarię negocjacje z towarzystwem ubezpieczeniowym zakończone zostały wypłatą na rzecz klienta świadczenia za szkodę osobową w postaci zadośćuczynienia za doznany ból i cierpienie w łącznej w kwocie 100 000,00 zł. Na drodze postępowania sądowego prowadzane jest przez biuro Merces powództwo przeciwko pracodawcy o wypłatę zadośćuczynienia, odszkodowania i renty za krzywdę wywołaną wypadkiem przy pracy.

Przykładowe sprawy prowadzone przez Kancelarię MERCES w zakresie spraw o zadośćuczynienie.

Zadośćuczynienie to rekompensata za szkodę, czyli krzywdę doznaną np. w wypadku komunikacyjnym czy w wyniku błędu lekarskiego. Zadośćuczynienie różni się od odszkodowania tym, że ma na celu wyrównanie krzywdy, doznanego cierpienia fizycznego i psychicznego , natomiast odszkodowania dochodzimy wówczas, gdy chcemy pokryć poniesione koszty np. rehabilitacji lub utracony zarobek. Kwota zadośćuczynienia ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość i nie być symboliczna.

1. Wypłata odszkodowania i zadośćuczynienia za upadek na terenie posesji banku- ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym ( lipiec 2013)

Nasza kancelaria reprezentowała klientka w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeń w sprawie przyznania zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie goleni nogi prawej na skutek wpadnięcia nogą w dziurę na terenie posesji banku.. Na podstawie podpisanej ugody klient otrzymał 45, 481, 50 zł zadośćuczynienia + odszkodowanie.

2. Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania za pogryzienie przez psa ( maj 2013)

Klientka kancelarii została pogryziona przez psa pozostawionego przed sklepem. Doznała urazu goleni prawej. Na skutek prowadzonych negocjacji z towarzystwem ubezpieczeniowym, które reprezentowało właściciela psa uzyskano na podstawie 0 ugody 3.500,00 zł zadośćuczynienia + odszkodowanie.

3. Zwrot kosztów leczenia weterynaryjnego psa pogryzionego przez psa.( wrzesień 2014)

Klienci kancelarii zgłosili się w związku ze szkodą finansową , której doznali w związku z pogryzieniem ich psa przez psa sąsiadów. Na skutek negocjacji z towarzystwem uzyskano zwrot wszystkich kosztów leczenia psa w wysokości 560 zł .

4. Wypłata zadośćuczynienia w formie jednorazowej rekompensaty pieniężnej ( wrzesień 2014)

Kancelaria reprezentowała poszkodowanego. Kierując motoroweru zderzył się z pijanym , bezdomnym , który wtargnął na jezdnię. Klient doznał otwartego złamania obu kości przedramienia prawego. Uzyskano dla niego zadośćuczynienie w formie jednorazowej rekompensaty dla ofiary w wysokości 5.000, 00 zł

5. Wypłata zadośćuczynienia od właściciela gospodarstwa rolnego –ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym ( grudzień 2014)

Kancelaria reprezentowała poszkodowanego, który w ramach pomocy sąsiedzkiej pomagał właścicielowi gospodarstwa rolnego przy naprawie naczepy ciągnika. Na skutek nadepnięcia przez właściciela gospodarstwa na kabel szlifierki, klient nasz doznał rozcięcia nadgarstka ręki prawej wraz z urazem tętnicy i ścięgien. Na skutek podpisanej ugody uzyskano zadośćuczynienie w wysokości 25.843,80 zł + odszkodowanie.

6. Wypłata odszkodowania za wypadek w drodze do pracy uznany za wypadek przy pracy ( marzec 2015)

Klient kancelarii w wyniku wypadku w drodze do pracy ( uznanego, jako wypadek przy pracy) doznał 100 % uszczerbku na zdrowiu. Prowadzone przez kancelarię działania doprowadziły do uznania przez ZUS, jako wypadku przy pracy oraz zakończone zostały wypłatą jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy w wysokości 85.775,00 zł .

7. Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania za upadek na dziurawym parkingu przychodni lekarskiej- ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym ( maj 2015)

Nasza kancelaria reprezentowała klientkę w negocjacjach z towarzystwem ubezpieczeń w sprawie przyznania zadośćuczynienia i odszkodowania za złamanie kości przedramienia ręki lewej na skutek upadku na dziurawym parkingu przychodni lekarskiej. Na podstawie podpisanej ugody klientka otrzymała 13.000 zł zadośćuczynienia + odszkodowanie.

8. Wyrok Sądu w sprawie zadośćuczynienia i odszkodowania za uderzenie w nieoznakowane drzwi szklane w Ośrodku Kultury.( styczeń 2016)

Klientka nasza doznała złamania kości promieniowej lewej na skutek silnego uderzenia w nieoznakowane szklane drzwi wejściowe wewnętrzne do Ośrodka Kultury. Wyrokiem Sądu uzyskano zadośćuczynienie w wysokości 25.000,00 zł + odszkodowanie.

9. Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie na pasach- ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym( styczeń 2016)

Klient kancelarii w wyniku potrącenia przez samochód na pasach, doznał złamania wieloodłamowego kości ramiennej prawej. Na podstawie podpisanej ugody klient otrzymał 16.000,00 zł zadośćuczynienia + odszkodowanie.

10. Wyrok Sądu w sprawie złamania kości strzałkowej w Muzeum ( kwiecień 2016)

Kancelaria MERCES reprezentowała klientkę przed Sądem . Klientka będąc przewodnikiem turystycznym, oprowadzała grupę po Muzeum. Nadepnęła na niezabezpieczony stopień i skręciła nogę. Doszło do złamania kości strzałkowej i uszkodzenia stawu skokowego. Na podstawie wyroku Sądu otrzymała zadośćuczynienie w wysokości 24.750.00 zł + odszkodowanie.

11. Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania za potrącenie na pasach- ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym( czerwiec 2016)

Klientka kancelarii została potrącona na przejściu dla pieszych. Doznała stłuczenia kolan, mostka, złamania palca stopy. Na podstawie podpisanej ugody klientka otrzymał 6.000,00 zł zadośćuczynienia oraz odszkodowanie.

12. Wypłata zadośćuczynienia i odszkodowania dla poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym –ugoda z towarzystwem( wrzesień 2016)

Klient kancelarii w wyniku wypadku komunikacyjnego, będąc pasażerem pojazdu, doznał złamania trzonu piszczeli prawej . Na podstawie podpisanej ugody klient otrzymał 19.764,00 zł zadośćuczynienia +odszkodowanie.

13. Wypłata odszkodowania za zniszczenia łazienki spowodowane samozapłonem pralki automatycznej – ugoda z producentem. ( październik 2016)

Kancelaria MERCES reprezentowała klientkę w negocjacjach z producentem pralki co do pokrycia kosztów spalenia łazienki na skutek samozapłonu pralki. Doszło do ugody. Klientka otrzymała odszkodowanie w wysokości 6,385.00 zł + zadośćuczynienie po 500 zł dla niej i jej dwóch synów.

14. Wypłata odszkodowania za udar – jako wypadek przy pracy.( marzec 2017)

Klient kancelarii będąc kierowcą międzynarodowym, doznał na skutek bardzo silnego stresu udaru mózgu. Dzięki działaniom kancelarii udar został uznany, jako wypadek przy pracy i klient otrzymał jednorazowe odszkodowaniu z ZUS w wysokości 54.615,00 zł .

15. Wypłata zadośćuczynienia za śmierć mamy na skutek wypadku przy pracy- ugoda przed sądem ( maj 2017)

Nasz kancelaria reprezentowała przed Sądem syna zmarłej na skutek wypadku przy pracy mamy, w sprawie o zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej. Klient na etapie wstępnym otrzymał 15.000,0zł. Dalej w następstwie ugody podpisanej przed Sądem otrzymał dalsze 30.000, 00 zł . Łącznie otrzymał 45.000,00 zł .

16. Wypłata zadośćuczynienia za śmierć męża w wypadku komunikacyjnym – ugoda przed sądem ( czerwiec 2017)

Kancelaria MERCES reprezentowała klientkę najpierw przed ubezpieczycielem a następnie prowadziła postępowanie Sądowe w sprawie śmiertelnego wypadku męża klientki. Kwota uzyskanego zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej wyniosła 85.000,00 zł i została uzyskana w następstwie ugody sądowej.

17. Wypłata zadośćuczynienia za śmierć męża, ojca i brata – śmiertelne potrącenie rowerzysty.- ugoda z towarzystwem ( listopad 2017)

Nasza kancelaria reprezentowała rodzinę śmiertelnie potrąconego rowerzysty. W trakcie negocjacji uzyskano kwoty zadośćuczynień: – 77.000,00 zł dla żony zmarłego – 32.000, 00 zł dla dorosłych córek – 13.000,00 zł dla sióstr zmarłego . Zadośćuczynienie zostało wypłacone na mocy ugody. Nie podpisano ugody co do przyszłych kosztów nagrobka.

18. Wypłata zadośćuczynienia za błąd medyczny na terenie UE.( grudzień 2017)

Wraz z kancelarią znajdującą się na terenie UE , reprezentowaliśmy klienta , któremu na skutek błędu medycznego , amputowano stopę. Negocjacje przyniosły skutek i klient otrzymał 40.000,00 EUR tzw. kwoty bezspornej zadośćuczynienia. Trwają przygotowania do procesu sądowego.

19. Wypłata zadośćuczynienia za błąd diagnostyczny – Ugoda z wystawcą polisy OC szpitala i lekarza

Kancelaria MERCES reprezentowała poszkodowanego małoletniego w negocjacjach ze Szpitalem oraz lekarzem dyżurnym związku z nierozpoznaniem skrętu jądra. W konsekwencji doszło do utraty jądra. Doszło do ugody , klient otrzymał zadośćuczynienie w łącznej wysokości 137.000,0 zł + odszkodowanie pokrywające koszt implantu jądra.

20. Wypłata zadośćuczynienia dla rodziny – wypadek śmiertelny z 1998 r.- ugoda przed Sądem

Kancelaria MERCES reprezentowała rodzinę kierowcy, który uległ śmiertelnemu wypadkowi na skutek winy innego kierowcy. Zderzenie czołowe. Klientki na etapie wstępnym otrzymały: żona 15.000,00 zł, córka 12,000 zł zadośćuczynienia. Dalej w następstwie ugody podpisanej przed Sądem otrzymały dalsze żona 65.000, 00, córka dalsze 20.000,00 zł. Łącznie otrzymały w związku ze śmiercią osoby najbliższej 112.000,00 zł.

21. Wypłata zadośćuczynienia dla brata – wypadek śmiertelny z 1997 r. – wyrok Sądu

Kancelaria MERCES reprezentowała przed TU a potem przed Sadem brata zmarłej w wypadku komunikacyjnym młodej osoby. Wnosiliśmy roszczenie prawie po 20 latach od zdarzenia. Sąd I instancji wycenił zadośćuczynienie na poziomie 56.000 zł, na skutek apelacji kwota ta została umniejszona do 36.000 zł.

22. Wypłata świadczenia z ZUS – drugorazowe pow.10 % uszczerbku

Reprezentowaliśmy klienta, który wiele lat wcześniej uległ poważnemu wypadkowi przy pracy. Upadek z rusztowania. Stan poszkodowanego pogarszał się z biegiem lat. Kancelaria podjęła decyzję o wniesieniu ponownie wniosku o ocenę stanu zdrowia poszkodowanego, pomimo wcześniejszej wypłaty świadczenia jednorazowego. Po ocenie przez lekarza orzecznika ZUS u poszkodowanego stwierdzono dalsze 35% trwałego uszczerbku na zdrowiu i wypłacono dalsze świadczenie za wypadek przy pracy.

23. Zadośćuczynienie za obrażenia doznane w wypadku komunikacyjnym.

Kancelaria reprezentuje poszkodowaną w wypadku komunikacyjnym, która będąc pasażerem została poszkodowana na skutek bocznego uderzenia. Sprawcą był kierowca pojazdu w którym podróżowała, W wypadku doznała złamania miednicy , kości krzyżowej oraz spojenia łonowego. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło poszkodowanej 64.900,00 zł zadośćuczynienia + odszkodowanie, następnie zaproponowało ugodę w wys. 84.000,00 zł. Kancelaria wraz z poszkodowaną nie przyjęła ugody. Wystąpiliśmy do Sądu z roszczeniem 120.000.00 zł. Poszkodowana jest już po badaniu przez biegłych sądowych. Oczekujemy na wyrok.

24. Zadośćuczynienie złamanie nogi na nieodśnieżonym peronie PKP – wyrok

Klientka wsiadając do pociągu poślizgnęła się na nieośnieżonym peronie. Złamała nogę w stawie skokowym. Kancelaria MERCES reprezentowała ją przed PKP a potem przed Sądem. Wyrok w tej sprawie to 10.280 zł zadośćuczynienia.

25. Zadośćuczynienie od pracodawcy powyżej świadczenia jednorazowego z ZUS – wypadek przy pracy- wyrok sądowy

Wraz z kancelarią znajdującą się na terenie UE , reprezentowaliśmy klienta , któremu na skutek błędu medycznego , amputowano stopę . Negocjacje przyniosły skutek i klient otrzymał 40.000,00 EUR tzw. kwoty bezspornej zadośćuczynienia. Trwają przygotowania do procesu sądowego.

26. zadośćuczynienie za złamanie ręki na dziurawym parkingu przy Ośrodku zdrowia.- ugoda

Kancelaria reprezentowała poszkodowaną przed TU w związku z upadkiem na terenie parkingu. Na skutek ugody z Towarzystwem Ubezpieczeniowym poszkodowana otrzymała 8,000,00 zł zadośćuczynienia + odszkodowanie.

27. Zadośćuczynienie z OC gospodarstwa rolnego. Atak byka – uraz uda – Wyrok Sądu

Wraz z kancelarią znajdującą się na terenie UE , reprezentowaliśmy klienta , któremu na skutek błędu medycznego , amputowano stopę . Negocjacje przyniosły skutek i klient otrzymał 40.000,00 EUR tzw. kwoty bezspornej zadośćuczynienia. Trwają przygotowania do procesu sądowego.

28. Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej- ugoda z Towarzystwem

Kancelaria MERCES reprezentowała członka rodziny, pasażera pojazdu, który na skutek kolizji zmarł. Prowadziliśmy negocjacje z TU co do wysokości należnego zadośćuczynienia. Uzyskano 30.000 zł dla córki oraz 5.000 zł zadośćuczynienia dla wnuczki. Zawarto ugodę.

29. Wypadek przy wysiadaniu z pojazdu, wypadek przy pracy- zadośćuczynienie ponad świadczenie z ZUS.

Reprezentowaliśmy poszkodowanego, który wysiadając z samochodu ciężarowego na skutek oderwania się uchwytu uległ wypadkowi- złamanie wielołamowe kości piszczelowej . Przygotowaliśmy wniosek do ZUS o jednorazowe świadczenie. Uznano 16% i wypłacono jednorazowy odszkodowanie w wysokości 13664 zł. Następnie wystąpiliśmy o zadośćuczynienie do TU w związku z polisą OC pojazdu . Uzyskano na drodze ugody dalsze 15.000 zł . Łącznie poszkodowany uzyskał blisko 29.000 zł zadośćuczynienia + odszkodowania z polis NNW.

30. Potrącenie na pasach – złamanie kości ramiennej- ugoda z TU.

Kancelaria MERCES reprezentowała poszkodowaną , starszą osobę, która przechodząc po pasach została potrącona. Doznała złamania kości ramiennej. Na skutek mediacji z TU otrzymała w ramach ugody kwotę 30.000 zł zadośćuczynienia + odszkodowanie.

31. Zadośćuczynienie za błąd medyczny – pozostawienie fragmentu zęba po ekstrakcji- Wyrok Sądu

Kancelaria reprezentowała poszkodowaną najpierw przez TU – wystawcą policy OC lekarza stomatologa, a później przed Sądem. Wyrokiem Sądu przyznano poszkodowanej zadośćuczynienie w wys. 5.000,00 zł + odszkodowanie.

Ich sprawy już wygraliśmy. Twoja może być kolejna! W Poznaniu – skuteczna windykacja, odszkodowanie za wypadek komunikacyjny lub w pracy to nasza specjalność. Zgłoś szkodę już dziś.