Porady

Przed spotkaniem z przedstawicielem naszego biura zgromadź niezbędną dokumentację dotyczącą zdarzenia. Dzięki niej dochodzenie Twoich praw przebiegnie szybciej i sprawniej.

Przygotuj kopie posiadanej dokumentacji:

  • medycznej – od dnia zdarzenia do dziś,
  • notatki policyjne i inne informacje o zdarzeniu,
  • potwierdzenie wystąpienia szkody materialnej – koszty leczenia dojazdy do szpitala, opieka medyczna i paragony za leki.
Miałeś wypadek komunikacyjny lub w pracy? W Poznaniu pomagamy skutecznie i szybko uzyskać zadośćuczynienie.

Czy wiesz, że…

W przypadku, gdy szkoda doznana przez pracownika w wyniku wypadku przy pracy nie została w całości pokryta przez ZUS, może się on domagać odszkodowania od pracodawcy. Odpowiedzialność pracodawcy ma charakter uzupełniający, bo można się go domagać dopiero po uzyskaniu świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego wypłacanego przez ZUS.

Jeśli miałeś kolizję z winy innego użytkownika drogi do 3 lat wstecz, zadzwoń, a my sprawdzimy, czy Twoje odszkodowanie za uszkodzony pojazd nie zostało zaniżone. W razie zaniżenia wypłacimy dodatkowe pieniądze w ciągu 7 dni.

Jeśli byłeś poważnie poszkodowany lub ktoś z Twoich bliskich zmarł na skutek wypadku drogowego, który zdarzył się po 10.08.1997 roku, masz 20 lat na uzyskanie odszkodowania i zadośćuczynienia!

Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność (zaniechanie) lekarza w zakresie diagnozy i terapii, niezgodna z nauką medycyny w zakresie dla lekarza dostępnym. Najogólniej rzecz biorąc, można stwierdzić, iż błąd medyczny to nieumyślne działanie, zaniedbanie lub zaniechanie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki, położnej lub osoby wykonującej inny zawód medyczny, które powodują powstanie szkody u pacjenta.

Powstanie błędu medycznego uzależnione jest od wystąpienia następujących elementów: postępowania niezgodnego z powszechnie uznanym stanem wiedzy medycznej, winy nieumyślne (tzw. lekkomyślność lub niedbalstwo), wystąpienia szkody, związku przyczynowego między popełnionym błędem, a ujemnym skutkiem postępowania leczniczego w postaci śmierci pacjenta, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia.